Κυριακή 24 Μαΐου 2009Το μωβ ανέκαθεν ήταν το χρώμα μου.Μωβ ήταν ή χαρά μου αλλά μωβ και η λύπη μου.
Σε μωβ παραπέμπει το όνομά μου,και λίγο από μωβ έχει μπει και στα μάτια μου.
Αυτά τα μωβ σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας φίλοι μου!!!!!!!!!